AMATÖRLÜK NEDİR?14 yıl TMOK Başkanlığını yapmış olan Sinan Erdem (1927-2003), 1978 yılında Galatasaray Divan Kuruluna Amatörlüğün tanımı hakkında bir yazı gönderdi. Bu yazıdan Amatörlüğün Tanımının yapıldığı bölümü ilginize sunuyorum.  

Sinan Erdem

Galatasaray Spor Kulübü Divan Heyeti Başkanlığına

İstanbul,                                                                                                               7 Şubat l978

Heyetimizin son toplantısında, Amatör Şubelerimizin geleceği hakkında bir konuşma hazırlamam emredilmişti.

Uzun bir konuşma ile Sayın Üyelerin başını ağrıtmamak düşüncesi ile bu konuyu bir rapor halinde hazırladım ve dağıtılmak üzere zatıalinize takdim ediyorum

Maalesef, Olimpiyatlar hazırlığını incelemek üzere bir haftalığına Sovyetler birliğine gidiyorum ve bu toplantıda bulanamayacağım.

Münasip görülürse gelecek toplantımızda bu rapor üzerinde bir görüşme yapabilirim

Bütün büyüklerimi, kardeşlerimi ve sizi saygı ile selamlarım.

Sinan Erdem

GALATASARAY AMATÖR SPOR KULÜBÜ VE AMATÖR DALLARIN GELECEĞİ

B. AMATÖR SPORCU KİMDİR

Herhangi bir şekilde spordan para veya menfaat temin eden atlet profesyoneldir, aksi halde amatördür deyimi, artık spor tarihi kitaplarına gömülmüş bir tariftir. Bu konuda en yetkili organ olan, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (CIO) statüsünde Amatörlük şöyle belirlenmektedir:

Madde-26: Olimpiyat oyunlarına katılabilmek için bir sporcu aşağıda sayılanların dışında spordan menfaat veya maddi avantajlar temin etmemiş olmalıdır.

- Bir sporcu şunları yapabilir

1) Toplum sporu seviyesinde bir beden eğitimi hocası, antrenörü olabilir.

2) Hazırlık ve müsabaka süreleri devamınca ki bunun müddeti ilgili organlarca tesbit edilecektir, şu maddi yardımları alabilir:

İaşe ve ibate masrafları - yol masrafları - ilave yiyecek masraf larını karşılayacak cep harçlığı - sağlık sigorta masrafları -spor giysileri ve malzemelerini  satın alabilecek karşılıklar - Tedavi, fizyoterapi şahsına tayin edilen özel antrenörlerin ücretlerini  lüzumu halinde milli olimpiyat komitesinin veya federasyonun tayin edeceği miktarda hazırlıklar ve müsabakalar için işinden ayrılması dolayısıyla kazanç karşılığı, ancak bu miktar hiç bir şekilde aynı devre zarfında işinde elde edebileceğinden fazla olamaz..

3) Müsabakalarda kazandığı mükafatları kabul edebilir.

4) Akademik veya Teknik öğretim için burslar alabilir.

- Bir sporcu şunları yapamaz

1. Profesyonel bir sporcu olarak mukavele imzalayamaz.

2. Şahsının, isminin, portresinin, sportif performanslarının reklam gayesiyle kullanılmasına müsaade edemez. Ancak Millî Olimpiyat Komitesi, millî veya Uluslararası federasyonlar reklam için anlaşma yapabilirler ve karşılığında ödemeler doğrudan bu organlara yapılır.

3-Forması üzerinde yukarıda sayılan organların müsaadesi olmadan reklamlar taşıyamaz.

4-Her hangi bir spor dalında profesyonel antrenörlük yapamaz.

Görülüyor ki 26.madde amatörlüğün alt ve üst sınırlarını, çağımızın gerçeklerini göz önüne alarak, çizmiştir. Hatta bu maddenin daha genişletilebilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Diğer ANILAR-YORUMLAR

Image

2020 TOKYO YAKLAŞIRKEN

Dünyayı etkileyen Covid 19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatının başlamasına az bir süre kaldığında sizlerle Tokyo şehinin bundan elli yedi yıl önce 1964'te gerçekleştirdiği...

Image

OLİMPİK STANDARTLARA ERİŞEBİLMEK

OLİMPİK STANDARTLARA ERİŞEBİLMEK Son günlerde amatör sporlarda Olimpiyat kota elemelerinde başarılı olan sporcularımız ile gururlanıyoruz. Yakın zamana kadar bazı branşlarda Türkiye Rekoru kırmasına r...


Image

PANDEMİ SONRASI SPORUN GELECEĞİ

Şu günlerde hepimiz endişe içinde kendi derdimize düştük. Yaşadığımız dünyanın yakın gelecekte neye benzeyeceği konusunda fikir yürütecek halde değiliz. Ne yeterli bilgimiz var ne de daha önce buna be...


Image

KÜREK TARİHİNDE EN YAKIN BİTEN 2+ YARIŞI

İki Tek Dümencili teknesi 1992 Barcelona Olimpiyatında son kez yarıştı ve olimpik sınıftan çıkartıldı. Artık sadece non-olimpik yarışlarda izlenebiliyor. Bu tekne sınıfının en çekişmeli yarışı 1989 yı...


Image

F.I.S.A. da Nasıl Görev Alınır?

Dünya küreğini yöneten Uluslararası kürek federasyonu (FISA) ya üye 153 ülke bulunmaktadır. FISA nın 153 üye ülkesi her yıl ordinary kongrede ve her 4 yılda bir olimpiyat oyunları sonrasında yapılan e...