YÜKSEK PERFORMANS KÜREK SPORUNDA YENİ AKIMLAR VE DEĞERLENDİRMELER...

Yüksek Performans Kürek Sporunda Yeni Akımlar ve Değerlendirmeler...

 

Recep Selim Akıcı

Olimpik Antrenör

recepakici @gmail.com
 

Uluslararası spor camiasında 1980’li yıllarda antrenman ile ilgili bir slogan tüm dünyayı sarmış ve sportif başarının Mottosu haline gelmişti.

Bu slogan Kürek dalında faaliyet gösteren kayıkhanelerde de  görülmüş  büyük harflerle girişlere yazılmaya başlanmıştı.. NO PAIN, NO GAIN…

Bu anlayışa göre yüksek performans seviyesinde başarının sırrı çok çalışmaktan öte antrenmanlarda acı çekmekten geçmekteydi. Eğer çalışmaların şiddeti fiziksel ve zihinsel yüksek acı seviyesinde değilse, başarı hayaldi…

Daha sonraki yıllarda özellikle son 15 yılda, Tıp ve Görüntüleme Teknolojisindeki gelişmeler ile ortaya çıkan yeni bilgilerin sonuçlarına göre özellikle dayanıklılık performansı ile ilgili alanlarda   bu sloganın doğru olmadığı kanıtlanmıştır.

Dayanıklılığın en ön planda olduğu Kürek gibi spor dallarında Elit seviyede başarı sırrının, “Acılı değil Akıllı Antrenman” yöntemleri ile mümkün olduğu net bilimsel verilerle ortaya konulmuştur.

Günümüzde bilginin güncellenme süresinin çok kısaldığı bilinmektedir 1960-70’lerde on yıl olan yenilenme süresi 1980-1990’larda beş yıl olarak gerçekleşirken günümüzde birçok disiplinde bilgilerin güncellenme süresi iki - üç yıl, hatta bazı alanlarda daha da kısalmıştır.

Yukarıda verdiğimiz bu örneklemeden anlaşılacağı gibi Bilimin ve Teknolojinin gelişmesi ile birçok alanda geçmişte doğru kabul edilen uygulamaların yerini güncellemelerle yenileri almıştır.

Sportif performans ve Antrenman alanındaki uygulamalarda da bu gelişmeler sıkça yaşanmaktadır.

Günümüzde yeni Trend sloganlardan biri şöyledir;  NO PAIN… LOTS OF GAIN.!! …

 ‘’Acı Yok… Kazanım Çok ‘’

Anlaşılır hali ile denilmek istenen ‘’Pek tabii çalışmak çok önemlidir ancak, Başarılı olup kazanmak için acı çekmek gerekmez.

Bu bağlamda Kürek sporunda yeni trend ne var, ne yok bir göz atmak gerekirse görünüş şöyledir;

Kürekte Ne Var Ne Yok?

Son yıllarda Büyükler seviyesinde Olimpiyatlar ve Dünya şampiyonaları gibi Elit seviyede organizasyonlarda madalya için kıyasıya mücadele eden ülke ve sporcu sayılarında artışlar gözlenmektedir.

Ortaya çıkan bu çok yüksek rekabet sonucunda başarılı olup kazanmak için gerekli olan tekne hızları da artmaktadır

İstatiksel araştırmalarda görüldüğü gibi Yarışmalarda tekne hızları yılda yaklaşık % 0,06 oranında, her on yılda bir yaklaşık iki saniye artarken kadınlar sekiz tek gibi bazı tekne sınıflarında bu hız yaklaşık dört saniye civarına ulaşmaktadır.

Bu hız ve Performans gelişimi ile ilgili etkenler çok yönlüdür;

En önemli etkenlerden biri antrenman metotlarında değişim ve dönüşümdür.

Başarılı olmak için gerekli performansın altında yatan fizyolojik, teknik, taktik, beslenme ve zihinsel yönlere ilişkin alanlarda nelerin olması gerektiği ile ilgili olarak disiplinler arası çalışma ve araştırma anlayışı Kürek Sporunda geçmişte olduğundan çok daha fazla önemsenmektedir..

Öncelikle uygulanan antrenman metotlarında karşılaşılan problemlerin nedenlerinin sistematik olarak ele alınarak çözülmesi ve sporcuların sahip olduğu potansiyeli tespit edip en iyi şekilde değerlendirme çabaları bu gelişmenin en önemli unsurlarındandır.

Bunun neticesinde farklı antrenman metot ve yüklerinin oldukça farklı metabolik, mekanik ve kas yükü ortaya çıkardığından bunların performansta ve toparlanma süreçlerindeki önemli sonuçları daha iyi anlaşılmaktadır.

Kürek dünyasında başarıları ile öne çıkan ülke ve sporcuların ne yaptıklarına baktığımızda bu ülkelerin ve sporcuların artık daha önce kaydedilenden daha yüksek antrenman hacimlerine ulaşırken bu yüklere son derece iyi tolere ettikleri görülmektedir.

 

Birçok örnek içerisinden son yılların en başarılı ülkelerin başında gelen Hollanda’nın 48 haftalık yıllık antrenman planlarında   8150 km antrenman içeriği görülmektedir.

 

Uluslararası alanda çok popüler olan son yıllarda bir çok başarılı teknik adamın uyguladığı gibi Hollanda Antrenman Metodolojisi POLARİZE antrenman sistematiğine dayanmaktadır ve iki Mmol laktat civarı çok büyük oranda kapsam  içermektedir

 

(Daha önce Kürek Rehberinde yayımladığımız “Kürek Antrenmanlarında Yoğunluk Dağılımının Yönetimi” başlığındaki makalemizde açıklanmıştı.)