KRİTİK TEMPO

KRİTİK TEMPO

Yazan: Recep Akıcı 


 Uygulanan kuvvette değişiklik yapmadan dakikada çekilen kürek sayısı arttırıldığında teknenin hızında pozitif değişiklik meydana gelir yani teknemizin hızı artar bunu devam ettirebilmek için sınırsız güce ihtiyaç vardır. Böyle bir güç hiçbir zaman mümkün değildir gücün mutlak sınırları vardır. Peki buna göre müsabakalarda seçilecek ideal tempo ne olmalıdır?

Sporcunun yani kürekçinin uyguladığı güç kullandığı eneıjinin zamana bölümü ile ilgilidir.çekilen kürek uzunluğunu, yani su içinde taranan alanda kısıtlama yapmadan tempoyu devam ettirmenin yolu uygulanan gücü azaltarak mümkün olabilir bu suretle sporcu o andaki fiziksel durumunda bit değişiklik yapmadan o tempoda devam edebilir ancak teknenin hızında negatif değişikliğe sebep olur.en iyi tekne hızını bulmak için optimum bir tempo vardır ya daha düşük tempo yüksek güç veya daha düşük güç yüksek tempo

 

OPTİMUM  TEMPO

 

Sporcuya verilen tempoda ne kadar güç üretebileceğini sınırlayan iki faktör vardır A-Kürekçinin Aerobik/Anaerobik sistemlerinin limitleri

B- sporcunun sahip olduğu kuvvetlilikte onun üretebileceği maksimum gücü belirler Bu iki faktör aşağıdaki grafikle açıklanabilinir

                                             Critical Rate                                                  Rate

Şekil-1

 

Diişük tempo seçiminde kürekçinin kassaJ kuvveti uygu1anan gücü kısıtlayacak faktörü oluşturur.eğer kürekçi maksimum gücü korumaya çalışarak tempoyu arttırmaya çalışdığında bunun için enerji ihtiyaçları artar bu sporcunun maksimum gücüne ulaşana kadar devam eder

.değişik yanşıma mesafeleri değişik ihtiyaçları beraberinde getirir

 

KRİTİK TEMPO

Kuvvet sınırından güç sınırına geçişe kritik tempo denir.bu optimum tempo seçimi için önemli bir nokta ve değerdir kritik tempo optimum tempo birbirine çok yakındır.uyguladığınız veya seçtiğiniz tempo sizin kritik temponuzun altında ise siz maksimum gücünüzü kullanmıyorsunuz demektir seçilen tempo sporcunun kritik temposunun üzerinde ise kürekçi gücünü sadece ray üzerinde öne arkaya giderek tüketmeye başlar çünkü o tempoda güçlü çekmesi mümkün değildir tekne hızı negatif etkilenir.Metin Kutusu: PowerMax povver limit........Critical Rate..............................................................Rate

                                           

Povver wasted with body energy

Remaining povver available for moving the boat

Şekil-2TEMPOYA ETKİ EDEN DEĞİŞKENLER

1 -Kürekçinin sahip olduğu güç ( fiziksel yeterlilik ve form durumu)

2-       Enerji kaybı ( Teknik ,kilo,boy,kürek uzunluğu vb vücut ve hareket ile ilgili faktörler)

3-       Havanın sürtünme etkisi ( rüzgar hızı yönü,pala alanı,kürekçinin fizik yapısı)

4-       Su ile ilgili enerji kaybına sebep olan faktörler(ayarlar tekne kürek pala alanı vb)

 

 

TEMPO/RATIO VE KİŞİSEL ÇALIŞMA NOKTASI (POP)

TEMPO/RATİO kürekçinin veya ekibin en iyi tekne hızına ulaşması için seçeceği tempoda çok önemli yer tutar tempo ve kuvvet oranı bir bütün olarak kabul edilir aşağıdaki figür 5 te değişik elipsel bölgeler teknenin hangi tempo ve kuvvet oranında hangi hızda gideceği gösterilmektedir.maksimum tekne hızı merkezdeki elipstedir burada ratio %60 tempo 38 dir bu iki değer %60 ve 38 sizin kişisel çalışma noktasıdır POP (personal operating point)


Metin Kutusu: R.ıtio
(%) A
500 ın split	100
| I 1 1:50-1:55	
l	l 1:55-2:00	80
2:00-2:05	60
l 2:05-2:10	
| H I 2:10-2:15	40
2:15-2:20	20
|	l 2:20-2:25	
l	| 2:25-2:30	0
10

15           20           25           30           35           40           45 R.ıte

(s.p.ııı.)

ŞEKİL-5

Şimdi optimum oran ve optimum tempoda olup bitene bir bakalım:

Verilmiş bulunan GEARİNG RATÎO su (topaç boyu /pala boyu ) ve kürekçinin gücü tempo arttırıldığında ratio düşmeye başlar.eğer yarı kuvvet uygulayıp düşük tempoda çekersek öne gelme süremiz uzayacak dolayısı ile dinlenme süremiz uzayacak ve biz kendimizi daha az yorulmuş hissedeceğiz eğer kuvvetimizi yarıya düşürüp tempomuzu arttırırsak öne geliş süresi kısalacak yani dinlenme süresi kısalacak öne koşma (rush )başlayacak ratio yine düşecektir.

Eğer hafif GEARİNG yapıp aynı tempoyu uygularsak ratio yükselecektir Eğer ağır GEARİNG yaparsak aynı tempoda kalırsak Ratio düşecektir (olumlu )

Şekil 6 da Değişik GEARİNG RATİO sunun TEMPO/ORAN plotu üzerindeki etkisi gösterilmektedir (örnekte topaç boyu herzaman 88 cm tutulmuştur )

 

 Rotio

{%) a 300 cm 295 cm 290 cm 285 cm 280 cm

 

 
 


Biz şimdi bu iki grafiği üst üste koyduğumuzda doğru GEARİNG'i seçebiliriz

Metin Kutusu: R.ıtio
(%) A
500 m splh	100
] 1:50-1:55	
|	l 1:55-2:00	80
l^] 2:00-2:05	60
M l 2:05-2:10	
| U '! I 2:10-2:15	40
2:15-2:20	20
|	| 2:20-2:25	
|	l 2:25-2:30	0
10

Metin Kutusu: 300 cm 295 cm 290 cm 285 cm 280 cm

*

15        20         25        30        35         40        45 R.ıte

(s.p.m.)

Şekil-7

Üst üste koyduğumuz örnekte görüleceği gibi gearing line da 290 cm kürek uzunluğu ile maksimum hızın ortaya çıktığı merkezden geçtiğini görüyoruz (pop tan geçiyor ) yani kürekçi veya ekip bu gearing ratiosunu seçtiğinde hem optimum ratioyu hemde optimum tempoyu beraberce bulmuş oluyor...

Eğer doğru gearing yapılmamışsa optimum tempo ile optimum ratio (öne geliş süresi ile su içindeki sürenin birbirine oranı) sağlanmamış olur

Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse: ağır bir gearing seçmiş olalım mesela 295 cm kürek boyu 88 topaç boyu olsun şekil 5 e bakalım 295 cm gearing çizgisinin sizin pop geçmediğini görürüz bu da sizin optimum ve ratioyu bulmanızı engeller

 

 

Soru :peki biz yanlış bir gearin i telafi edebilir miyiz ?

Cevap; Hayır. Doğru gearing yerine koyabileceğimiz başka bir şey yoktur.

Aşağıda vereceğimiz 3 seçenekte de tekne sizin doğru gearing te elde edeceğiniz süratten daha az hızda gidecektir.

38 tempoyu seçtiğinizi (şekildeki b noktası) düşünelim (yukarıdaki yanlış ratio örneğini kullanarak )buradaki rationuz çok düşük olacağından (%35)öne koşmadan dolayı dinlenme süresi kısalacak ve optimum hız gerçekleşemeyecektir.

Tempomuzu 31 e düşürdüğümüzü varsayalım (şekildeki A noktası) ki bu doğru bir ratiodur (%60)tekne düzgün ve rahat bir süratte gidiyor olacaktır ancak tempo sizin optimum temponuzun altında olacağından uygulanan güçte sizin optimum operation point inizin altında olacaktır yani optimumunuz olmayacaktır teknede optimum hızını bulamayacaktır.( bu genelde yanlış gearing kullanan sporcuların uygulamasıdır.

Başka kullanılan ancak uygun olmayan yolda (trik) sporcunun ağır gearing yapıp kısa kürek çekmesidir bu size doğru tempoyu sağlar ancak çabuk yorulmaktan kurtulamaz ve teknenin yavaşlamasına sebep olur.

 

Diğer KÜREK BİLİM

Image

DOĞRU ANTRENMAN YAPIYOR MUYUZ?

Kürek sporunda Antrenman planlarının yoğunluk dağılımının yönetimi; Recep Selim Akıcı Boğaziçi Üniversitesi Doğru Antrenman yapıyor muyuz? Günümüzde tüm Olimpik sporlarda olduğu gibi olimpik kürek dal...

Image

DÜNYA KÜREK ŞAMPİYONASI PLOVDİV 2018 KÜREK SPORUNDA DEĞİŞİMİN AYAK SESLERİ

DÜNYA KÜREK ŞAMPİYONASI PLOVDİV 2018 KÜREK SPORUNDA DEĞİŞİMİN AYAK SESLERİ Yazan: RECEP SELİM AKICI Boğaziçi Üniversitesi A) Plovdiv 2018 Teknik Analizi B) Kürek sporunda Değişim ve İnavasyon 1) Genel...


Image

KÜREK SPORU HAKKINDA BİLİMSEL BİR MAKALE

Kürek sporunu bilimsel yönden inceleyen bilimsel bir araştırma linki veriyorum. Okumanızı öneririm.https://www.sport-fitness-advisor.com/rowing-training.html...


Image

KRİTİK TEMPO

KRİTİK TEMPOYazan: Recep AkıcıUygulanan kuvvette değişiklik yapmadan dakikada çekilen kürek sayısı arttırıldığında teknenin hızında pozitif değişiklik meydana gelir yani teknemizin hızı artar bunu dev...


Image

KÜREK AYARLARI 1

KÜREK AYARLARI 1Yazan: Recep AkıcıS: Pala eğimi için neden belli bir açıya ihtiyaç duyarız?C: Palada belli bir açısal eğime ihtiyaç vardır çünkü kürek başından çekiş hareketinin ortasına kadar ellerin...


Image

UZUN DÖNEM PERFORMANS GELİŞİMİ PROGRAMLAMA

UZUN DÖNEM PERFORMANS GELİŞİMİ PROGRAMLAMAYazan: Recep Akıcı Uzun dönem performans gelişimi planlamasına neden ihtiyacımız vardır? Bahsedilen sistem sportif performansın anahtarı ve yapı taşlarından b...